dijous, 2 de març de 2017

Exposició/Exposición/Exhibition/Exposition La Corona d'Ar

LA CORONA D’ARAGÓ DIBUIXADA. HISTÒRIA I FICCIÓ
L’exposició La Corona d’Aragó dibuixada. Història i ficció és una mostra en imatges del període històric medieval (segles xii a xv) de la Corona d’Aragó. Recull del treball d’uns magnífics dibuixants que, al llarg dels segles xx i xxi, ens han deixat un llegat viu i dinàmic en la il·lustració, el còmic i l’humor gràfic. Les imatges són un reflex de la història, i constitueixen un referent per al nostre moment històric actual. La mostra,  dividida en quatre àmbits, es complementa amb documents històrics, llibres, cromos, còmics i pàgines originals de  diversos autors.

LA CORONA DE ARAGÓN DIBUJADA. HISTORIA Y FICCIÓN
La exposición La Corona de Aragón dibujada. Historia y ficción es una muestra en imágenes del periodo histórico medieval (siglos xii a xv) de la Corona de Aragón.  Recopilación del trabajo de unos magníficos dibujantes que, a lo largo de los siglos xx y xxi, nos han dejado un legado vivo y dinámico en la ilustración, el cómic y el humor gráfico. Las imágenes son un reflejo de la historia, y constituyen un referente para nuestro momento histórico actual. La muestra, dividida en cuatro ámbitos, se complementa con documentos históricos, libros, cromos, cómics y páginas originales de diversos autores.
DRAWING THE CROWN OF ARAGON. HISTORY AND FICTION
The exhibition Drawing the Crown of Aragon: History and Fiction presents a review of the medieval historical period (12th through 15th centuries) of the Crown of Aragon in images. It showcases a range of work by a number of magnificent illustrators and comic artists. Over the course of the 20th and 21st centuries, these individuals have left us with a deep and dynamic legacy in illustration, comics, and graphic humor. Images are a reflection of history and as such constitute an important point of reference for our current historical moment. The exhibition, divided into four sections, is enriched by historical documents, books, trading cards, comics, and original art by a diverse range of authors and artists.

LA COURONNE D’ARAGON DESSINÉE. HISTOIRE ET FICTION
L’exposition La Couronne d’Aragon dessinée. Histoire et fiction est un échantillon d’images de la période historique médiévale (XIIème au XVème siècles) de la Couronne d’Aragon. Recueil du travail de quelques grands dessinateurs qui, tout au long des XXème et XXIème siècles, nous ont laissé un héritage vivant et dynamique de l’illustration, de la bande dessinée et de l’humour graphique. Les images sont un reflet de l’histoire et constituent un modèle pour notre époque historique actuelle. L’exposition, divisée en quatre espaces, est complétée par des documents historiques, livres, vignettes, bandes dessinées et pages originales de divers auteurs.

Exposició organitzada per l'Arxiu de la Corona d'Aragó, directors de l'exposició:  Jordi Riera Pujal i Antoni Guiral, obert del 17 de novembre al 17 de maig de 2017, inauguració, dijous 17 de novembre a les 19 h. Palau del Lloctinent, carrer comtes 2, Barcelona.

Recull de premsa
Arxiu de la Corona d'Aragó, 17-11-2016
El Periódico de Aragón, 18-11-2016
Heraldo, 18-11-2016
Humoristan, 18-11-2016
La Fada de Sarrià, article de Carlos López, 18-11-2016
PrimaciaTV, Vídeo, entrevista, article, 18-11-2016

InfoEnpunto, 20-11-2016 
Revista de Arte, 20-11-2016
Hoyesarte, 21-11-2016
E-Notícies, 27-12-2016 
Núvol, 27-12-2016

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada